Historia.

Den putsade villan på tomten Kantarellen byggdes åt löjtnanten Per Malmsten 1917 och skiljer sig en del från de dekorerade trävillorna runtom. Beach House huvudbyggnad är stramt hållen, inspirerad av grekiska villor, men har ändå spår av ett slags hemmagjord nationalromantik.

Redan på 1930-talet blev villan vandrarhem. Under krigsåren fick dock vandrarhemsgästerna maka på sig och bereda plats åt svenska kompanier.

Under 50-talet gjordes en tillbyggand av en flygelbyggnad väster om huvudhuset som bands sammans med en mindre byggnad där idag receptionen finns. Annexet som ligger norr om huvudbyggnaden tillkom på 90 talet då man även uppförde sex övernattningsstugor.