Beställning som görs på vår hemsida www.beachhouseystad.se eller genom att maila vår kundservice

Har du frågor innan eller under din beställning är du välkommen att kontakta kundservice.

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister.

Avtal om köp träffas först när vi bekräftat bokningen genom att skicka en bokingsbekräftelse till den mejladress du angivit.

Genomförs köpet via telefon bekräftar vi din order muntligen och avtal träffas. Därefter skickas bokningsbekräftelse till din e-post.  Saknas e-post eller om så avtalats skickas bokningsbekräftelse och faktura med post.

Betalsätt:

Kortbetalning:

Vi accepterar Visa och Mastercard. Vi tillämpar inga extra avgifter när du betalar med kort och all kortdata hanteras säkert av vår betalväxel Payer som är certifierade enligt PCI-DSS.

Faktura:

Vi erbjuder betalning via faktura.

Swish:

Betal online med din telefon.

Vad gäller när jag bokar en stuga ?

Allmänna villkor för uthyrning av stugor. Antagna av föreningen Sverige Turism 1990 efter överläggningar med Konsumentverket. Om uthyraren tillämpar särskilda villkor, har dessa tryckts med kursiv (lutande) stil här nedan.

Som uthyrare är Vi skyldiga att se till att:

  • Ni får en skriftlig bekräftelse på er bokning.
  • Ni får handlingar och uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
  • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
  • Ni informeras om alla väsentliga förändringar, som rör er bokning.
  • Ni får disponera stugan/lägenheten från kl. 15 avtalad ankomstdag till kl 11 avresedagen, om inget annat bekräftats.
  • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på webbsidorna.

När blir min bokning bindande?

Både ni och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen.

När ska jag betala?

Privatkund: Om ni bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften 600 kr  – samt en expeditionsavgift om 100 kr. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 40 dagar före avtalad ankomstdag. Om ni bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället. Vid bokning 21 dagar eller färre innan ankomst, skall betalning ske omgående. Om ni bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioden förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om ni inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka er bokning. Om ni missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från er sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Ni kan avboka muntligen eller skriftligen till oss eller till det ställe som tog emot er bokning. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten. Vi är skyldiga att bekräfta er avbokning skriftligen. Om ni avbokar tidigare än 90 dagar före avtalad ankomst, behöver ni inte betala mer än avbokningsavgiften 600 kr, samt en expeditionsavgift på 100 kr per stuga/lägenhet. Om ni avbokar 90 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste ni betala 40 % av hyran. Om ni avbokar 90 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste ni betala 90 % av hyran Om ni redan hunnit betala mer än ni i så fall blir skyldig att betala, så får ni omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den ni betalade till.

Men om det händer mig något?

Ni kan skydda er mot avbeställningskostnaden genom att köpa ett avbeställningsskydd. Det kostar 450 kronor per stuga/lägenhet och innebär att ni i vissa fall kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst (mot en avbokningsavgift på 250 kr, samt en expeditionsavgift om 100 kr, per stuga/lägenhet, totalt 800 kr.) Avbeställningsskyddet inbetalas vid betalningstillfället tillsammans med anmälningsavgiften och återbetalas ej vid avbokning. Avbeställningsskyddet gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när ni bokade:

  • Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbar er själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
  • Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvar.
  • Det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför er kontroll, som ni inte kunde förutse när ni bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att ni ska stå fast vid er bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i er bostad. Ni måste kunna styrka ert förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, senast en vecka efter avbokningsdagen. Vid avbokning återbetalas inte avgiften för avbeställningsskyddet.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda er en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den ni bokade är så små att de saknar betydelse för er, så har ni rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det ni har betalat oss, med avdrag för den nytta ni kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet kan ni begära att hyran sänks. Om ni har klagomål skall Ni framföra dem snarast, dock inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel, som uppstår under vistelsen skall ni anmäla omgående till oss så att vi får en chans att rätta till det. Ni har rätt att sätta någon annan i ert ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Ni måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningsavgift på 250 kr.

Vad har jag för skyldigheter?

Ni måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Ni ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att ni eller någon i ert sällskap varit vårdslös. Ni får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och ni får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomt, än vad ni uppgav vid bokningen. Övriga personer kan nekas tillträde. Ni måste städa ordentligt före avresan! Om ni missar detta kommer vi att utföra städningen på er bekostnad.

Krig, naturkatastrofer, strejker m. m.

Både Ni och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten eller energi tillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken ni eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad ni betalt med avdrag för den nytta ni haft av stugan/lägenheten.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Om vi inte kommer överens, kan ni vända er till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa er.

När Du bokar Din stuga

För att få en lyckad semester är det viktigt att få så detaljerad information som möjligt. Glöm inte att ju tidigare ni bokar desto större är chanserna att ni får just det boende som passar er. Varje objekt är besiktigat av vår personal. Alla stugor och lägenheter är utrustade för självhushåll, det enda ni behöver ta med er är lakan, handdukar och förbrukningsartiklar. Städning ingår ej i hyran.

Standard

Tänk på att sommarbostaden ofta skiljer sig från Ert vanliga hem. Inredningen kan bestå av både moderna och omoderna möbler. Porslin och bestick är inte alltid av samma sort. Bäddarna kan vara av det enklare slaget, så om det är viktigt – fråga gärna extra vid bokning. Observera att barn över 2 år räknas som en person då antalet bäddar anges i beskrivningen. Utrustningen i stugan är oftast anpassad till det antal personer som är angivet. Det är av säkerhetsmässiga grunder inte tillåtet att låta fler personer övernatta än vad som angivits vid bokningen. Om husdjur respektive rökning ej är tillåtet i bostaden, vill vi ändå poängtera att det kan ha förekommit. Fråga därför Alltid när det gäller allergi. I och kring semesterhus kan man sommartid räkna med viss förekomst av insekter och spindelväv. Uthyraren kan inte göras ansvarig för detta.

Priser

Samtliga priser är exklusive avbeställningsskydd om 300 kr och en expeditionsavgift om 100 kr. Under bokningsvillkor kan Du läsa mer om de bokningsregler och villkor som gäller.

Ankomst

Ni har i regel tillträde till stugan från kl 15:00 ankomstdagen och avreser senast kl 11:00. Vänligen lämna ett meddelande till nyckelutlämnaren om Er ankomst. Information om detta finns med Er bekräftelse. Detaljerade bokningsbestämmelser finner ni under bokningsvillkor.